Zabýváme se inscenováním původních evropských bojových umění, tyto techniky přímo nerekonstruujeme, spíše se zabýváme jejich
      scénickým ztvárněním. Dále se věnujeme dalším moderním bojovým sportům a systémům a to tak, abychom je co nejvěrohodněji
      představili našim divákům.


  
      Původní evropský šerm, jak jej dnes známe, je nejčastěji rekonstruován z kodexů obsahující takzvané „fechtbuchy“ (folie obsahující šerm) a
      „ringbuchy“ (folie obsahující zápas). Jedná se o plně funkční bojový „systém“, zahrnující šerm dlouhým mečem, tesákem, tyčovými zbraněmi,
      dýkami a v neposlední řadě boj beze zbraně - zápas. To vše je třeba rozdělit do dvou hlavních skupin šermu a to Harnischfechten (boj ve zbroji) a
      bloßfechten (šerm beze zbroje).


  
      Náš tým techniky spojuje do několika tempových „asalt“, ta jsou scénicky upravena tak, aby nabídla modernímu divákovi dostatek akce,
      napětí a zároveň se příliš neodklonila od původní podoby šermu. Jedná se o druh inscenace, kterou nejčastěji uvidíte na našich představeních a
      „živých“ produkcích.


  
      Jedná se úpně jiné pojetí bojového umění, čistě scénickou formu. To se velmi liší od funkčního způsobu boje, jsou zde přidány „velké“ viditelné
      pohyby, záměrné chyby v tempu či vzdálenosti tak, aby výsledný produkt vypadal co nejlépe na filmovém plátně či v televizi. Tohoto druhu
      šermu a boje se často využívá při společné práci s herci či nešermíři. Jedná se o bezpečnější a velmi efektivní choreografie.