Pekař Vilda Těstíčko, který je obviněn hned z několika prohřešků, mimo jiné i z toho, že míchá mouku s pískem, je usvědčen. Nepomůžeme
      ani doprošování u přítomných lidí. Trest je vyřknut. Pekař bude potupně máčen. Pobavte se u komediálně provedeného příběhu
      z období gotiky.

      - aktivní zapojení diváků do děje
      - 4 až 5 účinkujících
      - cca 40 minit


  
      Před rokem byl pekař Vilda Těstíčko obviněn z podvodů a šizení lidí a poté potupně vymáchán v hradní studni. Po této ostudě se vytratil
      z kraje a dlouho o něm nikdo neměl žádných zpráv. To ovšem jen do té doby, dokud Dorotka, která ho obvinila už poprvé, nepřichází
      znovu za panem purkrabím, tentokrát se stížností na místního rybáře. Dorotka, která má oči všude, získá podezření, že rybář i pekař,
      kameny v rybě i myši v chlebu mají cosi společného. Podaří se jí o tom ale přesvědčit zatvrzelého purkrabího?

      - aktivní zapojení diváků do děje
      - 4 až 5 účinkujících
      - cca 40 minut


  
      Zloděj, který dlouhé týdny kradl, loupil a dopouštěl se mnoha dalších ohavných skutků, je konečně lapen. Ještě před vynesením spravedlivého
      rozsudku si zloděj svou drzostí vyslouží 20 ran bičem. Jeho osud je nyní v rukou pana purkrabího. Ten se však nemůže rozmyslet, jaký trest
      lumpovi udělit. Setnutí, lámání kolem nebo oběšení? Nechte se překvapit v tomto poučném příběhu z období gotiky.

      - aktivní zapojení diváků do děje
      - možno zahrát vážně i vesele
      - 4 účinkující
      - cca 30 minut