Půvabné tanečnice v krásných kostýmech pro něž je tanec vášní… Zatančí Vám tance z období gotiky, renesance, ranného baroka,
      rokoka a to dvorské i vesnické. Dále přidají choreografie se scénickým zaměřením. Nebo je libo tance starého Španělska, orientu a
      velmi působivý "tanec s ohněm"? Pro pobaveni na netradičních akcích lze tance stylizovat do různých románových pojetí: markytánky,
      pirátky, čarodějnice, cikánky…

      - již od jedné tančnice
      - hudební doprovod
      - možnost provedení na živou hudbu
      - možnost aktivního zapojení diváků

   
      Společenství mladých lidí jejichž hlavním cílem je předvádět staré tance v co nejautentičtější podobě. Při přípravě představení vycházíme
      důsledně z dochovaných tanečních sbírek daného období a kulturní oblasti. Své poznatky ze studia spisů starých mistrů konfrontujeme
      s výsledky bádání předních světových odborníků (B. Sparti, J. Sutton, A. W. Smith...) a se svědectvími o společenském tanci nalezenými
      v dobových dokumentech - poesii, románech, naučných spisech, divadelních hrách, deníkových záznamech a podobně.

      - již od dvou tančníků
      - hudební doprovod
      - možnost provedení na živou hudbu
      - možnost výuky historických tanců