Snažíme se přiblížit řemeslo "mistrů ostrého meče" tak, jak by se s ním setkal návštěvník, který by zavítal do Čech 14. - 18. století.
      Vyhýbáme se románovým představám polonahých mužů zakrytých rudou či černou kápí přes obličej. Podklady pro naše programy
      se snažíme čerpat z odborných prací českých historiků a archeologů. Používáme rekvizity, které jsou většinou přesnou kopií
      archeologických nálezů.

      Pokud Vás zajímá, jak vypadalo soudnictví v Čechách, máme pro Vás několik možností, jak nahlédnout do této temné stránky historie.


  
      Krátká poutavá přednáška našeho kata pro průchozí diváky s výstavou mučících nástrojů a možností jejich předvedení.

      - různorodé mučící nástroje
      - 1 účinkující


  
      Zajímavá přednáška kata a jeho pacholka spojená s ukázkou výslechu ničemného zloděje. Přímo před Vašima očima Vám předvedeme
      použití mučících nástrojů. Zločinec si nakonec pod tíhou mučení přiznáním vyslouží mrskání bičem a vypálení cejchu.

      - různorodé mučící nástroje
      - mučení zločince
      - 3 účinkující


  
      Netradiční přednáška o útrpném právu v Čechách. Kat a jeho pacholci Vám předvedou výslech zločince spojený s mučením, které snad
      povede i k doznání. Na vlastní oči potom uvidíte popravu tohoto zlosyna. Dalším, kdo se ocitne v rukou kata, bude nepoctivý pekař. Po
      výslechu následuje tradiční trest pro takové nepoctivce - máčení ve studni, řece, kádi a vůbec v čemkoli vhodném, co se nachází v okolí.
      A to nejlepší nakonec. Pomocníkům kata se dnes podařilo chytit čarodějnici. Ta se během mučení ke všemu dozná a na místě je odsouzená
      k vypálení cejchu a upálení na hranici.

      - různorodé mučící nástroje
      - mučení zločince a následná poprava
      - máčení nepoctvivého pekaře
      - upálení čarodějnice
      - 5 - 6 účinkujících
  
      Poutavá přednáška, která je prokládaná hranými příběhy. Ty ukazují na příkladech jednotlivých případů, jak mohl být podobný zločin
      spáchán, jak došlo k jeho vyřešení, jak probíhal výslech a jaký byl trest podle tehdejšího práva. Dojde i na příklady moci světské, církevní
      a jejich zneužívání. V průběhu přednášky se posluchači dozví informace a zajímavosti ze života mistrů ostrého meče - katů.
      Pro zajímavost je v jednom příběhu zařazena i krátká choreografie šermu.

      - různorodé mučící nástroje
      - mučení zločince
      - šermířská šarvátka
      - 3 - 4 účinkující