Pro nejrůznější historická výročí i pro jiné příležitosti připravíme pro Vaše město, obec, hrad, či zámek kulturní program v historickém
      duchu. Návštěvníci historických slavností tak budou moci shlédnout šermířská a divadelní vystoupení, krásné tanečnice, hudebníky,
      zručné kejklíře i provazochodce. Malí i velcí si budou moci odpočinout v historické lazebně, vyzkoušet si řemeslo sokolníka, truhláře,
      kováře, nebo dokonce mistra ostrého meče - kata. Samozřejmě Vám také zajistíme dobová tržiště s všelijakým tovarem.

      Abychom Vašim historickým slavnostem vdechly jedinečný a neopakovatlný ráz, navštíví nás také skutečné historické postavy dané doby
      (Karel IV., Marie Terezie, Rudolf II., ...), kteří se stanou našimi průvodci celým dnem.

  
      Dobový průvod na úvod Vašich slavností, ve kterém nebudou chybět trubači, bubeníci, praporečníci, jezdci na koních a historická
      osobnost. Pro zástupce Vašeho města či obce můžeme zajistit historické kostýmy a koně s pážaty.


  
      Součástí historického tržiště bude také několik stánků, kde se diváci budou moci seznámit s dobovými řemesly. Některá si budou moci také
      vyzkoušet. Své dovednosti Vám předvedou kovář, truhlář, hrnčíř, písař, pekař, pradlena, svíčkář, provazník, lazebnice, mistr popravčí
      a další.

  
      Netradiční přednáška o útrpném právu v Čechách. Kat a jeho pacholci Vám předvedou výslech zločince spojený s mučením, které snad
      povede i k doznání. Na vlastní oči potom uvidíte popravu tohoto zlosyna. Dalším, kdo se ocitne v rukou kata, bude nepoctivý pekař. Po
      výslechu následuje tradiční trest pro takové nepoctivce - máčení ve studni, řece, kádi a vůbec v čemkoli vhodném, co se nachází v okolí.
      A to nejlepší nakonec. Pomocníkům kata se dnes podařilo chytit čarodějnici. Ta se během mučení ke všemu dozná a na místě je odsouzená
      k vypálení cejchu a upálení na hranici.

      - různorodé mučící nástroje
      - mučení zločince a následná poprava
      - máčení nepoctvivého pekaře
      - upálení čarodějnice
      - 5 - 6 účinkujících  
      Jestliže si Vašimi slavnostmi připomínáte významnou bitvu v okolí Vašeho města, hradu, nebo zámku, určitě Vás zaujme možnost
      rekonstrukce této významné historické události. Inscenací bitev a bitevních scén se zabýváme již několik let. Máme zkušenosti
      s pořádáním malých bitevních obrazů o cca 50 účinkujících, až po velké bitevní scény v počtech 450 - 500 účinkujících. Bitvu lze
      zasadit téměř do jakéhokoli období, nejčastěji však do 15. století (gotika), 16. století (ladsknechti), 17. století (období třicetileté války),
      ale i do 18. století.
      A pokud se Vám bitva bude zdát jako příliš velká vojenská událost a zároveň slavnosti nechcete ochudit o divácky vděčné scény,
      nabízíme Vám menší příběhy plné soubojů, šarvátek a napětí.

      - malé i velké šarvátky
      - obléhací stroje a palné zbraně
      - hudební doprovod
      - pyrotechnické efekty

  
      Samozřejmě nabízíme také doprovodný soudobý program, jakým mohou být koncerty skupin populární hudby. Nabízíme ozvučení a
      osvětlení celého programu po dobu trvání akce.Vrcholem Vašich slavností může potom být malý i velký ohňostroj, nebo laserová show.