Najít dnes originální teambuildingové hry pro Vaši firmu je těžké. My jsme pro Vás připravili několik různorodých her. Ty jsou vytvořeny
      tak, aby se každý, kdo hrou projde pobavil, poznal něco nového a zažil něco neočekávaného. Hry podporují zdravě soutěživého ducha,
      zlepšují komunikaci a spolupráci v teamu a učí hráče překonávat sama sebe v netradičních situacích. Stmelovat teamové cítění.

  
      Velkou předností je to, že autory námětu jste Vy. Zadejte nám, čeho by se měl daný teambuilding tématicky týkat. Případně, co je pro Vás
      důležité, aby hra obsahovala (může se jednat i o místo konání), pro kolik by měl být osob, či náročnost a délku. My Vám vytvoříme
      kompletní scénář, dodáme herce i režii. Tyto akce je třeba připravit nejméně 1-2 měsíce předem.

  
      Soutěžící uvítá purkrabí hradu jako hosty svého pána, pana Hynka z Valdštejna, který touto dobou pobývá na dvoře krále Karla IV. Pan
      Hynek z Valdštejna požádal purkrabího, aby ze svých návštěvníků vybral ty nejlepší dvořany, kteří by jej doprovázeli při jeho příští audienci
      u císaře. Každý ze soutěžících dostane od purkrabího měšec. Soutěžící budou rozděleni do družstev, ve kterých budou obcházet jednotlivé
      stanoviště a soutěžit vzájemně mezi sebou. Výherce duelu obdrží herní minci, kterou si uschová do měšce. Na konci hry budou vyhlášeni tři
      nejšikovnější dvořané (tou dobou nejbohatší na herní peníze).

      - středověké hry a řemesla
      - možnost přidání šermířského vystoupení
      - možnost přidání tanečního vystoupení
      - možnost přidání hudebního vystoupení
      - možnost přidání večerní fireshow
      - pamětní listiny pro vítěze
  
      Hráči se stávají vyšetřovateli. Jsou rozděleni na jednotlivé teamy a mají na starosti speciální případ geniálního profesora, vynálezce stroje
      času. Jeho asistent mu totiž ukradl kalibrátor času a zmizel. Nechal však zapnutý stroj a tím i otevřenou cestu do všech časových pásem,
      která navštívil. Teamy vyšetřovatelů musí zjistit, kde se profesorův asistent ukrývá, sebrat mu kalibrátor času a přivést ho zpět dřív, než
      naruší historii. Cestovat po jeho stopě jim umožní profesorovy kapesní strojky času, které je povedou. Mají ovšem jednu nevýhodu: dovolí
      svému nositeli pobývat v dané době pouhých několik minut… Zvítězit může jen jeden team.

      - stanoviště z různých časových období
      - možnost přidání bojové show
      - možnost přidání tanečního vystoupení
      - možnost přidání hudebního vystoupení
      - možnost přidání večerní fireshow
      - pamětní listiny pro vítěze

  
      Jste jedni z nejlepších. Už jste prošli sítem. Ale teď stojíte před možností, dostat se do sítě nejprestižnější a nejtajnější organizace, která
      vůbec existuje. Agent však musí umět téměř všechno. Agent nesmí dělat chyby. Možná hledají právě vás. Ještě je však třeba projít zkouškou
      a dokázat, že právě vy jste ti praví. Musíte splnit zadané úkoly nejrychleji a nejlépe ze všech a vyhrát. Dokážete to?
      Účastníci hry jsou rozděleni do smíšených teamů, ve kterých procházejí úkoly jednotlivých instruktorů. Každý team je za splnění či nesplnění
      úkolu bodově ohodnocen. Vyhrává team s nejvyšším počtem bodů.

      - výcvikové stanoviště s rozmanitými úkoly
      - možnost přidání bojové show
      - možnost přidání tanečního vystoupení
      - možnost přidání hudebního vystoupení
      - možnost přidání večerní fireshow
      - osvědčení o přijetí do elitního teamu
  
      Je začátek druhé poloviny patnáctého století a český šlechtic Matouš z Hlušic sezval na svůj hrad nejproslulejší hledače pokladů a řešitele
      záhad celé země. Jeho syn bojoval pod vlajkou krále Jiřího z Poděbrad proti hordám Matyáše Korvína a v jedné z bitev na Moravě byl zajat
      Korvínovým vojevůdcem. Ten jeho život ušetřil, ovšem požadoval za svého zajatce tučné výkupné. Matouš z Hlušic větší část výkupného
      zaplatil, což ho ale přivedlo téměř na mizinu a syn je stále mezi nepřáteli. Jedinou nadějí je pověst o tom, že hrad před několika stoletími
      vlastnili templáři a někde v základech hradu by se mohla ukrývat cestovní pokladnice řádu z rozsáhlé sítě jejich pověstných bank. V podhradí
      existuje člověk, který zná jisté informace o pokladu, ale nechá si za ně draze zaplatit. Šlechticova pokladnice je však prázdná, a tak nezbývá
      nic jiného, než se vrhnout do dění středověkého městečka, vydělat peníze a informace získat. A cesta k pokladu je téměř otevřená…

      Hráči jsou rozděleni do teamů procházejí různými řemesly a setkávají se s postavami ze středověku. U nich plní jednotlivé úkoly, za které
      pak mohou získat příslušný obnos peněz. Mezi jednotlivými stanovišti se stále pohybuje překupník s informacemi a předměty, které jsou
      nutné k nalezení a otevření pokladnice.

      - stanoviště se středověkými úkoly
      - možnost přidání šermířského vystoupení
      - možnost přidání tanečního vystoupení
      - možnost přidání hudebního vystoupení
      - možnost přidání večerní fireshow
      - pergamen pro vítězný team
  
      Jste členem profesionální žoldnéřské jednotky a jako takový jste vybaveni moderními plně automatickými zbraněmi a vlastním vojenským
      štábem. Jste nasazováni do různých oblastí, kde vždy musíte splnit zadaný úkol. Ale pozor, nepřítel je neoblomný a přinejmenším tak skvěle
      vybaven jako Vy!

      Hráči jsou rozděleni do dvou početnějších teamů. Každý má přidělen svůj vojenský štáb a příslušný počet zbraní, ochranné pomůcky a
      poradce. Hráči projdou základním výcvikem, jak zacházet se svěřenou zbraní, o tom, jak se chovat při hře (bezpečnostní pokyny) a základ
      práce ve vojenském teamu.

      V průběhu hry se objevují tři úkoly, v nichž teamy hrají vždy proti sobě (útočníci - obránci). Vždy po dokončení úkolu si teamy prohodí role.

      - taktické vojenské hry
      - možnost přidání bojové show
      - možnost výcviku bojových technik
      - možnost večerní fireshow a ohňostroje
      - certifikát pro vítězný team

      Pro Vaše teambuildingové akce a tématické večírky můžeme zajistit nejen místo konání, ale i:

      - dopravu
      - ubytování
      - catering (teplý i studený)
      - doprovodný program
      - osvětlení a ozvučení
      - moderátora (průvodce večerem)
      - kvalitní záznam na DVD
      - kvalitní digitální fotografie (slideshow)